Upphov: Albinsson, Frida, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ben

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Material
Ben bränt
Antal
1
Antal fragment
13
Tidsperiod
Odaterad
Föremålsnummer
1323519_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 2
  • Fyndnummer: 15
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1966
Fyndplats
Arkeologisk kontext