Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flintlåspistol, Gabriel Gourinal, Sedan, 1640-tal

Rund, slätborrad pipa, på kammarens ovansida fyra smala lister. Graverad dekor, vid pipbasen samt på översta fältet framtill blad, graverad signatur: "gabriel: g: a: S". Svansskruvblad med rundad ände, graverad rankdekor. Fästning: Två häften. Pipan fäst med bakre låsskruven genom svansskruvplattan samt två pipstift av stål och ett av trä. Flintlås av blånerat(?) stål med plant låsbleck, fasade kanter, försänkt bakspets, därpå graverat blommor. Framför hanen graverad signatur: "gabriel : gourinal // A. S." Svagt s-formig, platt hane, graverade blomrankor på kropp och hals, nötskruv med blomformigt huvud utan skåra, rester av förgyllning. Rak hangren, ovala käkar, kulformigt käkskruvhuvud. V-formig fängpanna, batteri med profilerad utsida, rektangulärt eldstål med konturerad överkant, fasetterad rygg, kommaformig häl. Batterifjäder med delvis fasade kanter, treflikigt löv. Nöt utan studel. Fästning: Två låsskruvar med fasetterade huvuden. C-formig, kraftigt framåtsvängd avtryckare. Starkt skadad helstock av ebenholts, kolvkulan saknas, laddstocksrännan uppbruen, piprännans kanter saknas framtill.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Flintlåspistol
Kategori
Pistoler
Material
 • Ebenholts
 • Stål
Storlek
 • Längd 634 mm (avbruten)
 • Längd 507 mm (pipa)
 • kaliber 14 mm
 • Vikt 740 g
Teknik
 • Snideri
 • gravering
Antal
1
Datering
1640 – 1649

1640-tal

Tillverkare
Gourinal, Gabriel (Tillverkare)
Tidigare ägare
Inskription
 • Signatur/Påskrift: gabriel: gourinal A.S.
 • Signatur/Påskrift: Gabriel : g: a: s
 • Signatur/Påskrift: gabriel: gourinal A.S.
 • Signatur/Påskrift: Gabriel : g: a: s
Föremålsnummer
11679_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 1695
Litteratur
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, avb. på sida: 4; katalog: GIVA: 60 (Drejholt, Nils)
 • Feuerwaffen. Ein waffenhistorisches Handbuch. Bibliothek für Kunst- und Antiquitätenfreunde. Band IX. Ex. A-C., Hoff, 1969
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 472
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, avb. på sida: 4; katalog: GIVA: 60 (Drejholt, Nils)
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, avb. på sida: 4; katalog: GIVA: 60 (Drejholt, Nils)
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Diverse äldre Pistoler
Datum
1850
Text
15 Gamla, odugliga Pistoler hvaraf 14 med laddstockar, deraf 7 gamla och oduglige; de andra under samma No: a 1 1 Hjullåspistol utan laddstock, lång pipa a 2 1 Do do med do och do samt sprucken stock a 3 1 Do do med do och do samt do do b 1 1 Flintlås do utan do och do samt do af ebenholtz c 1 1 Do Do med do, mulen med skruf borta c 2 1 Do Do alldeles lika, utom att kappan och varbygeln äro söndrige c 3 1 Hjulås Do med laddstock c 4 1 Do Do med do, stocken spräckt och näsblecket borta Rubrik: Pistoler och Puffertar Tid. inv. nr.: 863 Sida: 25 Nr. i föreg. inv.: 863
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 lång flintlåspistol med stock af ebenholtz, pipan rund, kammaren med uphöjda kanter och inskriften: Gabriel g.. a. & C:ie, loppet slätt, på låset graveradt: Gabriel Gourinal A.S., eldstålet något skadat, stocken mycket söndrig, afbruten vid knappfästet, knappen och delar af stocken äfvensom laddstocken och samtliga beslagen borta. Tid. inv. nr.: 1695 Nr. i föreg. inv.: 863
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Femton stycken gamla Casserade och oduglige Pistoler af åtskillige sorter Rubrik: Följande Persedlar befinnas uti Kongl.LifRustKammaren vid Inventeringen År 1803, hvilka icke kunde hänvisas till 1748 Års Inventarium och således förmodas vara inlämnade efter sidstnämnde År Tid. inv. nr.: 863 Sida: 493 Nr. i föreg. inv.: 863
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
15 st gaml. Casserade och oduglige Pistoler af åtskillige sorter h. sida: 9.e häcken ifrån wäster Tid. inv. nr.: 863 Sida: 125
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
15 st gamla, odugliga pistoler. Af dessa ro 8 st något bättre än de öfrige. Rubrik: Diverse äldre Pistoler Tid. inv. nr.: 863 Sida: 28 Nr. i föreg. inv.: 863
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
15 st gamla, odugliga pistoler, hvaraf 14 med laddstockar. Rubrik: Diverse äldre Pistoler Tid. inv. nr.: 863 Sida: 31 Nr. i föreg. inv.: 863