Upphov: Mohr, Jens, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

flintlåspistol Gourinal

Rund, slätborrad pipa, på kammarens ovansida fyra smala lister. Graverad dekor, vid pipbasen samt på översta fältet framtill blad, graverad signatur: "gabriel: g: a: S". Svansskruven ersatt(?), på bladet graverad rankdekor, avvikande från bladen på pipan. Fästning: Två häften. Pipan fäst med bakre låsskruven genom svansskruvplattan samt ett pipstift av stål och ett av trä. Flintlås med plant låsbleck, fasade kanter, försänkt bakspets, därpå graverat blommor. Framför hanen graverad signatur: "gabriel : gourinal // A. S." Svagt s-formig, platt hane, graverade blomrankor på kropp och hals, hanskruv med blomformigt huvud utan skåra. Rak hangren, ovala käkar, kulformigt käkskruvhuvud. V-formig fängpanna, batteri med profilerad utsida, rektangulärt eldstål med konturerad, något skadad överkant, fasetterad rygg, kommaformig häl med avbruten spets. Batterifjäder med delvis fasade kanter, treflikigt löv. Nöt utan studel. Fästning: Två låsskruvar med fasetterade huvuden. C-formig, kraftigt framåtsvängd avtryckare. Helstock av ebenholts, kolvkula i form av ett snidat lejonhuvud med öppen, rödmålad käft, på huvudets ovansida ett flikigt blad. Över skarven huvud-kolvhals har ursprungligen funnits en ring. Framför varbygeln ett snidat blad. Slät varbygel av stål med lång, bakre arm fäst med skruv.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Flintlåspistol
Kategori
Pistoler
Material
 • Stål
 • Ebenholts
Storlek
 • Höjd 120 mm
 • Vikt 920 g
 • kaliber 15 mm
 • Längd 506 mm (pipa)
 • Längd 699 mm
Teknik
 • Gravering
 • Snideri
Antal
1
Datering
1640 – 1649

1640-tal

Tillverkare
Gourinal, Gabriel (Tillverkare)
Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: lejonhuvud
 • Signatur/Påskrift: Gabriel : g: a: s
 • Signatur/Påskrift: gabriel: gourinal A.S.
 • Signatur/Påskrift: Gabriel : g: a: s
 • Signatur/Påskrift: gabriel: gourinal A.S.
Föremålsnummer
11678_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 1694
Litteratur
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, avb. på sida: 4; katalog: GIVA: 59 (Drejholt, Nils)
 • Flintlåset : dess uppkomst och utveckling / av Torsten Lenk ; résumé traduit en français par Harald Bohrn ; trad. rev. par O. de Prat, Lenk, 1939, avb. på sida: 27: 4 (Lenk, Torsten)
 • Feuerwaffen. Ein waffenhistorisches Handbuch. Bibliothek für Kunst- und Antiquitätenfreunde. Band IX. Ex. A-C., Hoff, 1969
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 472
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, avb. på sida: 4; katalog: GIVA: 59 (Drejholt, Nils)
Relaterat föremål
I par med: 11679_LRK (Par med nr 11679.)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
15 st gamla, odugliga pistoler. Af dessa ro 8 st något bättre än de öfrige. Rubrik: Diverse äldre Pistoler Tid. inv. nr.: 863 Sida: 28 Nr. i föreg. inv.: 863
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
15 st gamla, odugliga pistoler, hvaraf 14 med laddstockar. Rubrik: Diverse äldre Pistoler Tid. inv. nr.: 863 Sida: 31 Nr. i föreg. inv.: 863
Typ
Äldre inventarium
Titel
Diverse äldre Pistoler
Datum
1850
Text
15 Gamla, odugliga Pistoler hvaraf 14 med laddstockar, deraf 7 gamla och oduglige; de andra under samma No: a 1 1 Hjullåspistol utan laddstock, lång pipa a 2 1 Do do med do och do samt sprucken stock a 3 1 Do do med do och do samt do do b 1 1 Flintlås do utan do och do samt do af ebenholtz c 1 1 Do Do med do, mulen med skruf borta c 2 1 Do Do alldeles lika, utom att kappan och varbygeln äro söndrige c 3 1 Hjulås Do med laddstock c 4 1 Do Do med do, stocken spräckt och näsblecket borta Rubrik: Pistoler och Puffertar Tid. inv. nr.: 863 Sida: 25 Nr. i föreg. inv.: 863
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 lång flintlåspistol med stock af ebenholtz och beslag af jern, kolfknappen skulpterad i form af ett lejonhufvud, pipan rund, kammaren med uphöjda kanter och inskriften: Gabriel g. a & C:ie, loppet slätt, på låset graveradt: Gabriel Gourinal A.S., stocken söndrig och afbruten vid knappen, näsblecket, öfre rörkan, laddstocken och en ring vid knappfästet borta. Tid. inv. nr.: 1694 Nr. i föreg. inv.: 863
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
15 st gaml. Casserade och oduglige Pistoler af åtskillige sorter h. sida: 9.e häcken ifrån wäster Tid. inv. nr.: 863 Sida: 125
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Femton stycken gamla Casserade och oduglige Pistoler af åtskillige sorter Rubrik: Följande Persedlar befinnas uti Kongl.LifRustKammaren vid Inventeringen År 1803, hvilka icke kunde hänvisas till 1748 Års Inventarium och således förmodas vara inlämnade efter sidstnämnde År Tid. inv. nr.: 863 Sida: 493 Nr. i föreg. inv.: 863