Upphov: Bergensten, Jenny, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Lampett, 4 st.

LAMPETTER, 4 st av förgylld brons. Tvåarmade. Gjutna och ciselerade. Varje bestående av ett avlångt väggstycke i dess mitt en rund tjock bladrosett från vilken uppåt och nedåt utgår ett genombrutet palmettornament. Lampetterna monterade för elektriskt ljus. Inköpta på auktion hos konsthandlaren H Bukowski, Stockholm

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Lampett
Kategori
  • Väggarmaturer
  • 05. V Belysning och eldstadstillbehör
Material Brons
Storlek Höjd 18 cm
Teknik
  • Gjutet
  • Ciselerat
  • Förgyllt
Datering 1840 – 1860

1800-talets mitt

Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare Bukowski, Henryk
Föremålsnummer V:I:D.a.11._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1936
Titel
LAMPETTER, fyra stycken. (En i Lilla kapprummet, två i Silfverrummet och en i Galleritrappan.)
Text
Af förgylld brons. Tvåarmade. Gjutna och ciselerade. H varje bestående af ett af långt väggstycke, i dettas midt en rund tjock bladrosett, från hvilken utgående uppåt och nedåt ett genombrutet palmett ornament. Ljusarmar S-formade, med rundt tvärsnitt, med droppskål (brandplåt) och ljuspipa samt afsmalnande inåt och kälformigt förgrenade, inre ändarna sammanlöpande till en nedböjd S-formad rundstafvig spets med hoprullad ytterända; hvardera armen med inre .delen slät, den mellersta å undersidan med ett utåtvändt långsträckt akantusblad med spetsen ned-svängd och hoprullad, från denna utgående ett kantställdt bredt treflikigt blad; yttre delen längdrefflad; nedanför armarnas förgrening en rakt utstående kantställd rund skifva, å hvars båda sidor en blomma med dubbla bladkransar och slät kullrig midt. Droppskålar utsvängda, i form af en blomkalk med vågigt brätte. Ljuspipor cylindriska, med utsvängd mynning, å hvarderas utsida vertikala sm^la bladornament, kring bottnen en rad uppåtvända korta blad. I hvardera ljuspipan en ljushatt med snedt uppstående, profileradt brätte, å hvars utsida en rad uppåtvända smala blad. Lampetterna monterade för elektriskt ljus; monteringen bestående af ett imitationsljus, d. v. s. en mignonlampa och ett s. k. opalrör, å hvardera armen. Höjd: 0.18 m. Antagligen tysk tillverkning från 1800-talets midt. Inköpta af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, å auktion hos konsthandlaren H. Bukowski, Arsenalsgatan 2 d, Stockholm, 23 Februari 1897. Katalog 105 n:r 357%, se räkning samma dag. Betalda 26 Februari 1897. Pris: Kr. 101, se Rescontra (Walther von Hallwyl) och räkning.