Föremål

Medalj, Tapperhet i fält, miniatyr

Överste Johan Magnus Tauson (f.1788), Vendes artilleriregemente, kommendant på Karlstens fästning, belönad med Guldmedaljen För tapperhet i fält av general Cardell efter slaget vid Dennewitz. Åtsida: Svärdsordens riddarkors. Frånsida: Lagerkrans, text: "FÖR // TAPPERHET // I FÄLT".Räfflade kanter, släta sidor. Upptill ring och däri fäst spiralformig bandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Medalj
Kategori Medaljer
Material Guld
Storlek Diameter 10 mm, Vikt 3 g
Teknik Prägling
Antal 1
Datering 1813 (1813-09-06)
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Cardell, Carl Fredrik von, Ägare: Tauson, Johan Magnus
Inskription Signatur/Påskrift: FÖR // TAPPERHET // I FÄLT, signatur: FÖR // TAPPERHET // I FÄLT
Föremålsnummer 2315_LRK