Föremål

Franska Militärmedaljen miniatyr

Åtsida: Rund platta av förgyllt silver, porträtt av kejsar Napoleon III, halsbild, profil v, vågrätt skrafferad botten. Däromkring blåemaljerad ring med guldtext: "LOUIS-NAPOLEON" samt en stiliserad bladranka. Frånsida: Förgylld, rund platta, relieftext: "VALEUR // ET // DISCIPLINE", punkterad botten. Däromkring blåemaljerad ring. Ytterst en lagerkrans av silver, omlindad upptill och nertill av korslagda band. På kransen upptill ett blixtknippe och en därpå sittande Napoleonsk örn av förgyllt silver med huvudet vänt åt h (framifrån), utbredda vingar. Blixtarna går ner på lagerkransen på åtsidan, örnens stjärt går ner till den blå emaljringen på frånsidan. På örnens huvud en ring och däri fäst en större bandring.

Storlek
  • 7
  • 16
  • 30
  • 35
Antal 1
Datering 1854 – 1870

1854-1870

Inskription
  • porträtt man halsbild profil v
  • lagerkrans lindad m korsl band
  • örn m utbr vingar o blixtknippe
  • VALEUR ET DISCIPLINE
  • LOUIS NAPOLEON
Föremålsnummer 756_LRK