Föremål

Sammansatt rustning, Ca 1600-1650.

Av svärtat stål med stålnitar med pålödd mässingsskålla. . Bestående av (19760902) bröstharnesk 6820:1 ryggharnesk 6820:2 ländskört 6820:3 h. lårskydd 6820:4 h. axelstycke med armbuckla 6821 v. axelstycke med armbuckla 6822 v. lårskydd med knäbuckla 6823 hjälm 6824 6820:1 Brösrharnesk. Rundstavsformig kant kring hals och armhål. Markerad mittås - mot harneskets nedre kant utdriven i liten gåsbuk. Graverad linje kring hals och armhål. Vardera sidan av mittåsen samt från gåsbukens vardera sida snett över bröstet utgående linjer. På bröstet två stålknappar för fästande av ryggharneskets axelremmar. I nederkanten likaså två knappar för fästande av lårskydden. H. 340 mm. bröstvidd 510 mm. Märkt: 11 punsade punkter intill halskanten (jfr axelstycke nr 6830). 6820:2 Ryggharnesk. Låg, rundad halskant. Graverad linje kring hals och armhål. I vardera axeln fastnitad läderrem. I nederkanten knapp resp. stålögla för fästande av ländskört. Märkt: 808 vid halskanten. H. 420 mm, ryggvidd 520 mm. 6820:3 Ländskört. Bestående av fyra lameller. Försett med hake - att fästa i ryggharneskets nederkants ögla. H. 180 mm, b. 760 mm. 6820:4 Lårskydd med knäbuckla för höger ben. Elva lameller ovanför bucklan, vilken består av fyra lameller och en större avslutande skena. Fragment av fastnitad läderrem vid övre lamellen. L. 810 mm, b. 390 mm. Märkt: 11 punsade punkter på övre lamellen (jfr axelstycke 6830).

KOMPLETTERANDE BESKRIVNING 6820:1 Bröstharnesk av ursprungligen svärtat, smitt stål. Under halsöppningen 5+1+5 slagna punkter. Djupt mejslade (inte graverade) dekorlinjer. På utviket tre mejslade punkter. Axelns och sidornas kanter med filade profiler. Halsöppningen något snävare, vilket medför att halskrage inte nödvändigt. Saknar provmärke men kan vara skottsäker. 6820:2 Ryggharnesk av svärtat, smitt stål. Ursprungligen ej samhörande med bröstharnesket men möjligen nyttjat tillsammans. Märkning bak i nacken: "808". På skörtets insida två mejslade kryss med punkter. 6820:3 Ländskört av ursprungligen svärtat, smitt stål bestående av fyra delar nitade direkt i varandra längs ytterkanterna, samt på tre läderremmar. Stålnitarna har mässingsskållor. Översta lamellen med nyckelhålsformat hål samt hål med hasp, för fastsättning i ryggplåten. Ytterkanterna är inåt omvikta och rundsmidda och med en försänkt bård. Den sänkta bården överkant är profilerad vilket avviker från de övriga rustnngsdelarna. Sannolikt hör ländskört och ryggharnesk samman, men inte övriga delar. 6820:4 Höger tassett med knäbuckla bestående av 16 delar av svärtat, smitt stål. De 11 översta lamellerna nitade direkt i varandra i ytterkant i avlånga hål. De är nitade i läder på mitten och i innerkant. Knäledens lameller nitade dirkekt i varandra i ytter- och innerkant. Den översta lamellen något kupad med rak överkant, därunder nyckelhålsformat hål för fastsättning i bröstplåt. Nedanför denna horisontell vulst. Vid yttre hörnet 5+6 slagna punkter, vilket utgör tillverkningsmärken. De övriga lamellerna (förutom den översta och den understa) med profilerade kanter med tre spetsar som markeras av en stålnit med mässingsskålla. Kanterna med parallella hastigt mejslade linjer. Samtliga ytterkanter inåt omvikta och rundsmidda. Cirka 20 mm innanför en hastigt mejslad linje samt en rad med stålnitar med mässingsskållor. Spaderformad mussla med inåt omvikt rundsmidd kant , med dekorlinje och nitar som övriga delar. Tassetten knäöled upp till den nioende lamellen utgör par med inv.nr. 6823_sko.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Rustning
Kategori Rustningar
Material
 • Stål
 • Mässing
 • Läder
Storlek
 • Vikt 2630 g (Höger tassett)
 • Längd 760 mm
 • Bredd 330 mm
 • Höjd 130 mm
 • Vikt 5450 g (Bröstharnesk)
Teknik
 • Smide
 • nitning
 • svärtning
 • filning
 • Lödning
Antal 1
Datering 1610 – 1630

Datering utifrån typologisk och hantverksmässig bedömning

Tillverkningsplats Sverige (Möjligen svenskt arbete)
Föremålsnummer 6820_SKO