Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ampelkrona

LJUSKRONA (ampelkrona) Åttaarmad. Gjuten och ciselerad. Stommen utgörs av en horisontalt liggande kantställd bred ring. Ljusarmarna fästade vid ringens utsida, varannan bågformig och nedhängande, varannan S-formad och uppåtriktad. Det hela hängande i fyra långa kedjor. Kronan hängande i en kordong av grönt silke, upptill och nedtill en stor tofs. Monterad för elektriskt ljus. Höjd 79 cm. Från 1700-talets slut. Inköpt av Wilhelmina von Hallwyl hos konst- och antikvitetshandlaren A Matsson, Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ljuskrona
Kategori
  • Belysningsarmaturer
  • 05. V Belysning och eldstadstillbehör
Material Brons
Storlek Höjd 79 cm
Teknik
  • Gjutning
  • Ciselering
  • Förgyllning
  • Oxiderat
Datering 1780 – 1799

1700-talets slut

Tidigare ägare Matsson, Alfred Leonard
Föremålsnummer V:I:F.b.b.02._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1936
Titel
LJUSKRONA (ampelkrona; Walther von Hallwyls privata kontorsrum).
Text
Af förgylld och oxiderad brons. Åttaarmad. Gjuten och ciselerad. Stommen utgöres af en horisontalt liggande kantställd bred ring, å hvars utsida två strierade, något insänkta bårder, mellan dessa och vid hvardera kanten ett smalt slätt band. Inuti ringen en oförgylld skål, strålformigt godronnerad samt hängande på en smal falskant nedtill å ringens insida. Skålen täckt af ett oförgylldt, tryckt klockformigt lock med strålformigt ställda långsträckta drifna blad; skål och lock sammanhållna af en genom dessa gående Sprint af järn, å hvars nedre ända under skålen som mutter en kottliknande knopp, omgifven af spetsiga foderblad samt på slät kälformig kort hals; knoppens ytterända afslutad i en liten ollonformig knopp. Å sprintens öfre ända som mutter en påskrufvad ljuspipa i form af en brinnande kort stubbe. Ljusarmarna fästa vid ringens utsida, hvarannan bågformig och nedhängande, hvaran-nan S-formad och uppåtriktad. Hvarje af de förstnämnda med öfre ändan afslutad i ett fågelhufvud med en ring i näbben; nedanför armens fäste vid ringen på insidan och utsidan ett svagt vågigt, långsträckt bladornament, det å insidan med ytterändan starkt utsvängd, från nedre ändan af ornamentet på utsidan utgående uppåt en slät rundstafvig snirkelbåge med ytterändan afslutad mellan två kantställda sexflikade bladrosetter; nedre delen af armen slät, den öfre spiralrefflad. De S-formade armarna hvardera med nedre ändan fäst vid ringen; å armens inre del å öfversidan och undersidan ett bladornament som å de bågformiga armarna, från det nedres ytterända utgående en snirkelbåge med rosetter som de förutnämnda; från öfre bladornamentets ytterända utgår en i två vinklar böjd hake. Å hvarje arms ytterända en utsvällning med öfversida i form af en bladrosett, där-öfver en kupig tioflikad bladrosett på kort grof hals. I rosettens midt en rakt uppstående cylindrisk ljuspipa på kort smal hals, kring hvars midt en utstående snedrefflad staf; å pipan nedtill en utstående kant, hvarå en snedstrierad käl; kring pipans midt en insänkt bård i rutmönster mellan två smala ränder; kring öfverkanten en utstående staf; ofvanpå ljuspipan en lös, svagt skålig ljushatt med utsvälld ytterkant, å hvars utsida en insänkt bård i fint rutmönster. Alla armar fästa vid ringen med en genom arm och ring gående mutterskruf med ett på utsidan liggande gumshufvud, i hvars mun å de S-formade armarna en rundstafvig ring. Mellan armarnas ändar i bågar hängande kedjor (ej original) af skefvade 8-formade rund-stafviga länkar; kedjorna kopplade på följande sätt: två i de S-formade armarnas ytterända och två i gumshufvudet å armens innerända, af dessa kedjor en utgående åt hvardera sidan och med andra ändan kopplad i den närmast intill stående bågformiga armens ytterända, i hvilken sålunda fyra kedjor äro kopplade; i samma kopplingspunkt en i en kort kedja hängande klocka med korta hängen; mellan de bågformiga armarnas öfre ändar en kedja med ändarna kopplade i fågelnäbbarnas ringar. Det hela hängande i fyra långa kedjor af skefvade af långa rundstafviga länkar; kedjornas nedre ändar kopplade i hakarna å de S-formade armarna; öfre ändarna fästa i en profilerad skål, i hvars midt en profilerad kort ståndare med öfre ändan afslutad i en rund ögla. Kronan hängande i en kordong af grönt silke, å hvilken upptill och nedtill en stor tofs; inuti kordongen en säkerhetslina af tvinnad ståltråd (wire-rope), senare ditsatt. Kronan monterad för elektriskt ljus; monteringen bestående af ett imitationsljus, d. v. s. en mignönlampa och ett s. k. opalrör, å hvarje ljusarm. Höjd: 0.79 m. Från 1700-talets slut. Inköpt af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, 12 November 1897 hos konst- och antikvitetshandlaren A. Matsson, Beridarebansgatan 23 b, Stockholm, se räkning, kvitterad samma dag. Betald 13 November 1897, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Kr. 250, se räkning.