Upphov: Olsson, Andreas, SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kyrass till kyrassiärrustning Cirka 1610 - 1640.

Av svärtat stål med mässingsnitar. Bestående av (19760901) bröstharnesk 6828:1 ryggharnesk 6828:2 ländskört 6828:3 h. axelstycke med armbuckla 68291 v. axelstycke med armbuckla 6830 h. lårskydd med knäbuckla 6831 v. lårskydd med knäbuckla 6832 hjälm 6833. 6828:1 Brösrharnesk. Rundad halskant mot mitten upphöjd i liten snibb. Markerad mittås, mot harneskets nederkant utvidgad till s k gåsbuk. Dubbla mejslade linjer kring hals och armhål, kring mittåsen samt snett från gåsbuken mot armhålen utgående linjer. I nederkantens vardera sida knapp för påhakande av lårskydden. H. 370 mm, bröstvidd 510 mm. 6828:2 Ryggharnesk. Låg rundad halskant, likaså kring armhål. Dubbla graverade linjer kring hals, armhål och snett utgående från den fyrdubbla mittlinjen. I vardera axeln fastnitad läderrem med stålbeslag i främre änden (att knäppa vid bröstharnesket). På vardera sidan om harnes-kets halskant fastnitad läderrem vilken spännes i axelstyckena. I sidorna - vid midjan - fragment av fastnitade läderremmar, avsedda att spännas kring bröstharneskets midja. H. 440 mm, ryggvidd 570 mm. 6828:3 Ländskört. Bestående av sex lameller med enkel graverad linje utmed lamellernas överkant. H. 220 mm, b. 780 mm.

KOMPLETTERANDE BESKRIVNING 6828:1 Bröstharnesket är trots att det inte skottprövats med största sannoliket skottsäkert. Godsets tjocklek är mellan 5-8 mm. Vikten talar också för att det skulle motstå eldhandvapen. Halsöppningen är inåt omvikt och rundsmidd medan armhålen är endast utsmidda. 6828:2 Ryggharnesk av smitt, svärtat stål med mejslade dekorativa linjer. Lädret vid axlarna är sekundärt , beslagen i lädret är däremot samtida med harnesket. Samhörande med bröstharnesket men däremot inte ursprungligen samhörande med ländskörtet. 6828:3 Ländskörtets lameller är nitade direkt i varandra i ytterkant och på tre rader läder. Lädret sannolikt urpsrungligt. Ländskörtet är inte ursorungligen samhörande med ryggharnesket men kan ha brukats med detta. Möjligen samhörande med tassett inv.nr. 6832_sko

Museum
Skoklosters slott
Föremålsbenämning
 • Kyrass
 • Harnesk
 • Rustning
Kategori
Rustningsdelar
Material
 • Stål
 • Mässing
 • Läder
Storlek
 • Vikt 6634 g (Bröstharnesk)
 • Längd 385 mm
 • Höjd 185 mm
 • Bredd 380 mm
 • Vikt 2482 g (Ryggharnesk)
Teknik
 • svärtning
 • Smide
 • mejslad
 • Lödning
 • filning
Antal
1
Datering
1610 – 1640

Datering utifrån typologisk och hantverksmässig bedömning.

Tidsperiod
1600-tal
Tillverkningsplats
Sverige (Möjligen svenskt arbete)
Föremålsnummer
6828_SKO
Relaterat föremål
Samhör med: 6832_SKO (Möjligen samhörande.)