Foto: Nyhus, Olav, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Infanteriofficerssabel m:1859, Sverige, signerad W. Schmolz & Co, Solingen.

Fäste modellenligt. På kaveln Karl XV:s krönta namnchiffer. Klinga något böjd, eneggad med rundad rygg och 600 mm lång jelman. På klingbasen signatur: "W. SCHMOLTZ & CO SOLINGEN", på klingryggen samma signatur. Damaskerad ytornering med förgylld text, på utsidan:"Fäderneslandet", på insidan: "Konungen". På utsidan i övrigt nordstjärnan varunder en krönt trekronorssköld. Vid baspartiet på insidan språkband med texten: "Jernhuggare" och "ståldamas". Monogrammet på kaveln innebär att vapnet burits av en adjutant hos konungen.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Material Stål, Mässing
Storlek Längd 790 mm (klinga), Bredd 29 mm (klinga)
Teknik Damaskering, Etsning, Förgyllning
Antal 1
Datering 1863 (1863 cirka)
Tillverkare Karl XV av Sverige-Norge (Påskrift), Schmolz, Friedrich Wilhelm (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Gyllenram, Henrik Fredrik, Givare: Gyllenram, Carl Henrik René
Inskription Dekor: trekronorssköld, krönt, Dekor: Nordstjärna, Dekor: CXV, krönt namnchiffer, Signatur/Påskrift: Konungen, Signatur/Påskrift: Jernhuggare (jfr Eisenhauer), Signatur/Påskrift: W.SCHMOLZ & CO SOLINGEN, Signatur/Påskrift: Fäderneslandet, Signatur/Påskrift: ståldamas, Signatur/Påskrift: Konungen, Signatur/Påskrift: Jernhuggare (jfr Eisenhauer), Signatur/Påskrift: W.SCHMOLZ & CO SOLINGEN, Signatur/Påskrift: ståldamas, Signatur/Påskrift: Fäderneslandet
Föremålsnummer 5525_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 31:4:a