Upphov: Hildebrand, Gabriel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldstål

eldstålsbeslag med delar av eldstålet bevarat

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Eldstål
Material
Brons
Storlek
  • Vikt 25.5 g
  • Längd 45.9 mm
  • Bredd 55.7 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
1089939_HST
Andra nummer
  • Undernummer: XI
  • FID: 1089939
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1932
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare