Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bödelssvärd, fäste och klinga ej ursprungligen samhörande - svenskt fäste från 1700-talets mitt med tysk klinga från 1500-talets slut. Har enlig tradition anbänts vi Åbo blodbad, 1599.

Klinga från bödelssvärd med bred, flackslipad och tvärt avskuren ytterände. Baspartiet på båda sidor har en ca 190 mm lång, grund hålkäl. På båda sidor finns en etsad inskription i skrivstil, med början på insidan: "Medh detta Swerdh är Richs Rådetz och // General Gouverneurens i Finland gambla // Claes Flemingz ena Sohn halshuggen // efter Konung Carl den IX:s befalning". Den 20-åriga Johan Fleming halshöggs på Åbo torg 1599 tillsammans med 14 andra män som arbetat för kung Sigismund. Deras huvuden spikades upp på rådhusets vägg. På utsidan ovanför hålkälen ett punsat ornament i form av straffmetoderna stegel och hjul. Vid klingbasen på vardera sidan en inslagen klingsmedsstämpel i form av ett krönt P. Fäste monterat på klingan under 1700-talet. Inskriptionen om Fleming har sannolikt gjorts vid samma tillfälle. Fästet är av förgylld mässing av typ anslutande till den karolinska kavalleriofficersvärjans. Knapp stor, nästan päronformig, på vardera ut- och insidan ett slätt fält inramat av en konturerad, konkav bård, som på fram- och baksidan bildar ett vertikalt listmönster, upptill sammanlöpande i en båge. Nitknapp (stukad uppifrån), vid, låg med vågig kantlist. Handbygel, parerplåt och parerstänger släta med smal kantlist. Handbygel med vidgat mittparti och upptill fäst vid knappens nederdel med en skruv genom den uppvikta, radiellt ornerade foten. Nedtill runt knappens hals och upptill runt krysset en vågig kantlist. Kavel spolformig, lindad med tvinnad silvertråd, upptill och nertill ett ringbeslag med längsgående ränder. Klinga bred, flackslipad och med tvärt avskuren ytterände. Baspartiet på båda sidor med en ca 190 mm lång, grund hålkäl. På båda sidor etsad inskription i skrivstil, med början på insidan: "Medh detta Swerdh är Richs Rådetz och // General Gouverneurens i Finland gambla // Claes Flemingz ena Sohn halshuggen // efter Konung Carl den IX:s befalning". På utsidan ovanför hålkälen ett punsat ornament i form av stegel och hjul. Vid klingbasen på vardera sidan en inslagen klingsmedsstämpel i form av ett krönt P (LRK vägledning 1921:54).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Svärd
Kategori Svärd
Material Stål, Silvertråd, Mässing
Storlek Bredd 54 mm (klinga), Längd 825 mm (klinga)
Teknik Etsning, flätning, Förgyllning
Antal 1
Datering 1500 (1500-1700-tal)
Tillverkningsplats Sverige, Tyskland
Tidigare ägare Ägare: Historiska museet, Ägare: Österhaninge församling
Inskription Dekor: hjul o stegel, Dekor: stegel o hjul, Signatur/Påskrift: P krönt, Signatur/Påskrift: Medh detta Swerdh är Richs Rådetz och General gouverneurens ... Claes Flemingz ena Sohn halshuggen
Föremålsnummer 10867_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5793:4