Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Lampa

LAMPA, (för två vekar, bilychnis), romersk. Av grårött, bränt lergods. Rund, bukig, med plan botten. Tak (discus) med skålig mitt (infundibulum), vari vid vänstra sidan ett runt oljehål; takets ytterkant plan . Mått: Höjd: 3 cm., med handtag: 7 cm.; längd: 15,5 cm.; diameter: 8,5 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Lampa
Kategori Belysningsarmaturer, 58. LVIII Jordfynd från olika land
Material Lergods
Föremålsnummer LVIII:C.e.a.01._HWY