Upphov: Eriksson, Thomas, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Föremål

bl.a. del av eldstål

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Föremål
Kategori
Hantverk och redskap
Material
Järn
Antal
4
Antal fragment
4
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
445973_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 24
  • FID: 445973
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1936
Fyndplats
Arkeologisk kontext