Upphov: Drejholt, Nils, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Rumänska Stjärnans orden med stora korset.

Blåemaljerat korsat kors av förgyllt silver, mellan korsarmarna nio rundade strålar av förgyllt silver av olika längd. Platt medaljong täckt med röd, genomsynlig emalj därpå fäst den rumänska örnen av förgyllt silver, sittande på ett åskknippe(?), kors i näbben. Däromkring en platt, blåemaljerad ring, guldtext: "IN FIDE SALUS" samt tre stjärnor, smal guldkant på insidan, bredare på utsidan. Därutanför en grönemaljerad eklövskrans, omlindad med korsade band vid korsarmarna. Frånsidans medaljong välvd och täckt med röd, genomsynlig emalj, därpå fäst ett krönt namnchiffer av förgyllt silver, spegelmonogram C I. Kantbård i form av en grönemaljerad eklövskrans, omlindad med korsade band vid korsarmarna. Ifrån den övre korsarmen utgående ett 9 mm brett, förgyllt band, däröver på åt- och frånsidan två korsade, förgyllda svärd med spetsarna riktade uppåt. Vid bandet fäst med scharner en kunglig krona av förgyllt silver, igenom äpplet draget en bandring.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
ordenstecken kommendörskors
Kategori
Ordenstecken
Material
  • Silver
  • Emalj
Storlek
  • Höjd 116 mm
  • Bredd 71 mm
  • Vikt 80 g
Teknik
Förgyllning
Antal
1
Datering
1932
Tillverkningsplats
Tillverkare
Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare
Inskription
  • Signatur/Påskrift: IN FIDE SALUS
  • Signatur/Påskrift: C I
Fysiska egenskaper
  • Färg: Röd
  • Färg: Blå
  • Färg: Grön
Föremålsnummer
1425_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 51:463:a
Relaterat föremål