Upphov: Andersson, Fredrik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Rustning, halvrustning. Cirka 1630-1660.

Samtliga delar är märkta med inslaget: VII. Rustningen är av blånerat stål med nitar av mässing. Monterad på stativ inventarienummer 6782. Jämför med inventarienummer: 6809-6816 samt 14892-14893 och 14847:3 (Brahe-Bielke). Lamellernas överkanter är vågprofilerade och blankpolerade, samt har bårder av graverade uddar och flätband - framträder blanka. Bestående av: Bröstharnesk 6814:1 Ryggharnesk 6814:2 Ringkrage 6814:3 Ländskört 6814:4 H. axelstycke 6814:5 V. axelstycke 6814:6 H. tassett 6814:7 V. tassett 6814:8 Hjälm 6815 6814:1 Bröstharnesk. Rundad halskant, lika kring armhålen. Bården kring armhål, hals och utmed den markerade mittåsen, vilken senare mot harneskets nederdel avslutas i liten utbuktning. Bårder även på vardera sidan om mittåsen - snett över sidorna. Mittlinjens överdel avslutas med hjärta. På bröstets vardera sida knopp av stål för fästande av ryggharneskets axelremmar. I nederkanten två knappar för påhakande av tassetterna. Helt, rött läderfoder. Höjd: 340 mm, bröstvidd: 530 mm. 6814:2 Ryggharnesk. Låg, rundad halskant, lika kring armhål. Graverad flätbandsdekor kring hals, vid mittlinje samt snett över sidorna. I vardera axeln fastnitad läderrem med stålbeslagen framände med två knapphål. I vardera sidan fastnitad läderrem - den vänstra med spänne - att spänna kring bröstharneskets midja. Höjd: 386 mm, ryggvidd: 520 mm. 6814:3 Ringkrage. Graverade flätband vid mittlinjen fram och bak. I vardera sidan läderrem att spänna fast i axelstyckenas spännen. Rött läderfoder. Höjd: 150 mm. 6814:4 Ländskört. Bestående av tre lameller. Den undre med fem mässingsstjärnor. Höjd: 140 mm, bredd: 580 mm. 6814:5 Höger axelstycke med överarmsskydd. Axelstycket består av fem lameller. Bröst- och skulderdel med mässingstjärna. Längd: 440 mm, diameter: 440 mm. 6814:6 Vänster axelstycke med överarmsskydd. Axelstycket består av fem lameller. Bröst- och skulderdel med mässingstjärna. Längd: 460 mm, diameter: 480 mm. 6814:7 Höger tassett. Bestående av 9 lameller. Den övre med stålögla för vänster tassetts spänne. Den undre lamellen med fem mässingstjärnor. På insidan av undre lamellen rem och spänne. Höjd: 380 mm, bredd: 350 mm. 6814:8 Vänster tassett. 9 lameller. Den övre med gångjärnsförsett spänne. Den undre med fem mässingstjärnor. På insidan av den undre lamellen finns det ett spänne. Höjd: 380 mm, bredd: 350 mm.

KOMPLETTERANDE BESKRIVNING Fältrustning för kavalleri av bättre kvalité. 6814:1 Bröstharnesk med i hals- och armringning utåt omvikta, rundsmidda kanter. Innanför dessa stålnitar med pålödda mässingsskållor. Dessa har sannolikt hållit läderfodret. Rött fastlimmat läderfoder. Igensatta hål på utviket mitt fram. Bröstplåten torde vara skottfri. 6814:2 Ryggharnesk med i hals- och armringning, samt nederkant som är inåt omvikta och rundsmidda . Innanför dessa (ej vid nederkanten) stålnitar med pålödda mässingsskållor. Insidan med senare svart bemålning. Axellädret är utbytt. Vid detta läder är sannolikt de ursprungliga lädret med plåtar fastnitat. 6814:3 Halskrage med inåt omvikta, rundsmidda ytterkanter. Längs dessa stålnitar med pålödda mässingsskållor. Remmarna vid axlarna är bytta. 6816:4 Ländskört med inåt omvikta, rundsmidda ytterkanter och stålnitar med pålödda mässingsskållor. De två nedersta lamellerna är skarvade mitt på. Insidan senare bemålad med svart färg. Spår av läder. Märkt med "VII". Kroken på vänster sida har inte fått plats vid låsning, därför har man slagit ett spår i åsen för kroken. 6814:5-6 Axelstycken med inåt omvikta, rundsmidda ytterkanter samt stålnitar med pålödda mässingsskållor. Insidan är senare svartmålad och större delen av lädret är bytt under 1900-talet, då maskingjorda nitar har använts. Man har däremot återanvänt äldre nitar också. Höger axelstycke märkt med sex stycken streck och vänster är märkt med "IIV": 6814:7-8 Tassetter med inåt omvikta, rundsmidda ytterkanter. Stålnitar med pålödda mässingsskållor. Lamellerna nitade i varnade i avlånga hål i ytterkant men på remmar i mitten och i innerkant. Delar av lädret bytt. Vänster tassett med vinklat gångjärn och krok. Delarna har senare svart bemålning på insidan.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Rustning
Kategori Rustningsdelar
Material
 • Stål
 • Mässing
 • Läder
Storlek
 • Längd 360 mm (Bröstharnesk)
 • Bredd 400 mm
 • Höjd 190 mm
 • Vikt 6550 g
 • Längd 405 mm (Ryggharnesk)
Teknik
 • Blånering
 • Smide
 • nitning
 • Lödning
 • mejslad
Antal 1
Datering 1630 – 1660

1630-1640 cirka

Tidsperiod 1600-tal
Tillverkningsplats
 • Frankrike (Möjligen fransk tillverkning)
 • Sverige (Möjligen svensk tillverkning)
Föremålsnummer 6814_SKO
Relaterat föremål 6843_SKO