Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Delfthalskappa, röd med puka

Vävd av ull och silke, haute lisse. Söm 530 mm längs pannstyckets mitt. Längs alla sidorna en 10 mm bred, brun remsa och innanför denna en 60 mm bred girlangbård längs pannastyckets gramkanter. På röd bakgrund från nedre hörnet utgående kandelaberform i beige, blått och ljusblått. I motstående hörn trofégrupper av två pukor och en trumma. Öronhålen kantade med gult siden. Halskappan kantad med beige linneband.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Halskappa
Kategori Huvudlag
Material
 • Ull
 • Silke
Storlek
 • Bredd 1430 mm
 • Längd 1500 mm
Teknik Vävning
Antal 1
Datering 1621
Tillverkningsplats Delft
Tillverkare Spierinck, Peter (Tillverkare)
Tidigare ägare Gustav II Adolf av Sverige
Inskription
 • Dekor: trumma
 • Dekor: pukor
Föremålsnummer 6121_LRK
Andra nummer Nr 1867: 3843:a
Litteratur
 • Tornerutrustning från Gustav II Adolfs tid, Steneberg, 1937, katalog: 17
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1998, katalog: 17
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1997, katalog: 17
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1995, katalog: 17
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1963, katalog: 17
Historisk händelse Gustav II Adolfs kröning
Relaterat föremål 6119_LRK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Två stycken Romerska Häste Täcken med HalsKappor och Bröststycken, väfne såsom Tapeter, hel fina och Kosteliga af Silke och fin Ull med Kronones Vapnar och allehanda Gewär, samt Konung Gustaf Adolphs Namnoch inväfvit Årtal 1621; däruti sitta några blå och Gula Silkesband. Rubrik: Eschabraquer, Sadel och Häste Täcken Tid. inv. nr.: 735 Sida: 169 Nr. i föreg. inv.: 735
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Två romerska hästtäcken, hvardera med halskappan och bröststycke, i gobelinsväfvnad af ull och silke, med ornamenter af trofeer, kronor och vapen, Gustaf II Adolfs namnchiffer samt "Anno 1621". Kon. Gustaf II Adolf. På den ena halskappan a) ett större hål. Den ena beklädnaden a) (med blå botten) lagad i Handarbetets vänners väfskola 1896 (se prot. 5.6.96.) Tid. inv. nr.: 3843 Nr. i föreg. inv.: 735 Sida i föreg.inv.: 99 Anmärkning: 735-20
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
2 Romerska Häst Täcken med 2 halskappor och 2 bröststycken, wäfne som tapeter af silke och fin ull samt prydde med kronor och wapen, gewär, Konungens Namnn samt året 1621. Rubrik: Konung Gustaf II Adolfs Tid. inv. nr.: 20 Sida: 11 Nr. i föreg. inv.: 735
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Konung Gustav II Adolfs
Text
2 Romerska Hästtäcken med 2 Halskappor och 2 Bröststycken, wäfne som tapeter af silke och fin ull samt prydde med kronor och wapen, gewär, Konungens Namn samt Året 1621. 101) på h sida - 101) På ena halskappan är ett större hål Rubrik: Inventarium öfwer de Persedlar, som till Kongl. Klädkammaren blifwit afflyttade från Kongl. LifRustkammaren, upprättadt år 1855 Tid. inv. nr.: 20 Sida: 54 Nr. i föreg. inv.: 735 Anmärkning: ex. B sid 99.
Typ
Äldre inventarium
Datum
1696
Text
Tid. inv. nr.: 63 Sida: 251 Nr. i föreg. inv.: 4 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Text
Tid. inv. nr.: 4 Sida: 74 Nr. i föreg. inv.: 114 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1671
Text
Rubrik: Hästetäcken och Skabrocher Tid. inv. nr.: 114 Sida: 60 Nr. i föreg. inv.: 113 Anmärkning: 113 överstruket
Typ
Äldre inventarium
Datum
1655
Text
Rubrik: Hästetäcken och Skabrocher Tid. inv. nr.: 113 Sida: 13 Nr. i föreg. inv.: 52
Typ
Äldre inventarium
Datum
1654
Text
Rubrik: Hästetäcken och Skabrocher Tid. inv. nr.: 52
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Twå st Rommerske Häste-Täcken, med Hals-Kappor och Bröst-stycken wäfne såsom Tapeter, hel fijna och Kosteliga af Silcke och fij Ull, med Cronones Wapnar och allehanda Gewähr, samt Konung Gustaf Adolphs namn och inwäfwit åhrtal 1621, - där uti sittia några blå och gula Silckes band, wärderade för - 400:- i marg. Prot 735. Rubrik: Eschabraqwer, Sadell- och Häste-Täcken Tid. inv. nr.: 13 Sida: 252 Nr. i föreg. inv.: 63
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
2 st Rommerska Hästtäcken med halskappor och brysttäcken af silcke och fin Ull med Kronones Vapen samt Konung G. Ad. namn och Årtallet 1621. Tid. inv. nr.: 735 Sida: 108 Nr. i föreg. inv.: 13 Sida i föreg.inv.: 252