Föremål

Serafimerorden, knapp

Knapp, invändigt klädd med Serafimerordens blå band, därpå fäst miniatyr av Serafimerkraschanen m: 1871 av silver och emalj. Kanterna klädda med band för Serafimerorden, S:t Olafsorden, Vasaorden, Nordstjärneorden, Karl XIII:s orden samt Svärdsorden. Nedre platta samt skaft av gulmetall, svartlackerad ndre platta stämplad: "C. F. CARLMAN , STOCKHOLM".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordensknapp
Kategori Ordenstecken
Material Silver, Gulmetall, Emalj
Storlek Diameter 17 mm (nedre), Diameter 23 mm (övre)
Antal 1
Datering 1880 – 1899 (1800-talets slut)
Tillverkningsplats Sverige-Norge
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Föremålsnummer 1718_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:428