Upphov: Mohr, Jens, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

snapplåslodbössa, lägglås, infjäderslås

Åttsidig pipa av teschitztyp med trumf och 6 räfflor, bombredd 3 mm. Punsad dekor i tre fält. Riktmedel: Blånerat ståndsikte med u-formig skärm, knoppkorn av mässing, båda inlaxade. Fästning. Pipan fäst med krysskruv underifrån samt 1½ pipstift av ben (urspr. fyra). Snapplås av stål, svenskt lägglås, plant låsbleck, l: 194 mm, konturen liknande ett teschitzlås, tre igensatta hål. Hane med lång, lös överkäke (saknas liksom käkskruven). Rundad fängpanna med fals, vridbart lock. Batteri och arm med fasade kanter, batterifjäder med flikigt fjäderlöv. Fästning: Två låsskruvar. Svagt böjd avtryckare. Helstock av rosenträ med smal laddstocksränna, rika inläggningar av graverat ben och pärlemor. Kolv av teschitz-typ med inkantningar och bakplåt av ben, rund kolvknapp av stål. På h. sida kolvlåda med lock av stockens trä, tumgrepp och två graverade benbeslag, en oval saknas liksom fjädern på insidan. Ovanför kolvlådan en liggande hjort omgiven av slingor, blomma, rosetter och frukter. På kolvens undersida ett bevingat fantasidjur, på anslagssidan ett lejon av ben samt två bevingade djur. Två runda låsskruvbrickor. På framstocken ovala flätbårder omväxlande med hund och hare. Näsband av ben, två graverade benrörkor. Varbygel av stål med tre fingerlägen, bakre armen fäst med ny mässingsskruv. Främre armen döljer krysskruvens huvud. Tillbehör: Laddstock av ljusare trä, l: 893 mm, i ena änden ett invändigt gängat stålrör.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Snapplåslodbössa
Kategori
Bössor
Material
 • Stål
 • Mässing
 • Rosenträ
 • Ben
 • Pärlemor
Storlek
 • Längd 1151 mm
 • Längd 895 mm (pipa)
 • Höjd 137 mm
 • kaliber 8 mm
 • 6
Teknik
 • Blånering
 • Punsning
 • Inläggning
 • Gravering
Antal
1
Datering
 • 1640 – 1660
 • 1640-01-01 – 1660-01-01

1600-talets mitt

Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: hjort, liggande
 • Dekor: lejon
 • Dekor: hund
 • Dekor: hare
Föremålsnummer
2923_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 1794
Litteratur
 • Firearms of the Royal Armouries II, Drejholt, 2007, katalog: Willebrand: 139 (Drejholt, Nils)
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 318
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 Snapplåsbössa med stock af rosenträ, rikt inlagd med perlemor och ben, graveradt, på anslaget ett lejon, bygeln af jern, öfriga beslagen af ben, pipan åttkantig, graverad med sigte af jern och förstärkt trumf, loppet reffladt, laddstock utan skoning, stocken afbruten vid låset, locket till skurlådan restaureradt, 2:ne inläggningar derå borta, (bössan är inköpt af kommendörkapten Wahrberg och uppgifves vara skänkt af konung Carl XII till en löjtnant Lillja, då högstdensamma år 1714 gick från Stralsund till Trelleborg med ett af Lillja kommenderadt fartyg). Tid. inv. nr.: 1794