Föremål

Barr

Åttkantig.

Upphov: Wickman, Björn, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Barr
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Silver
Storlek
  • Vikt 65 g
  • Längd 78 mm
  • Bredd 11 mm
  • Tjocklek 11 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
39_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 42
  • Fyndnummer: 37
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML (inlösen)
Förvärvsdatum
2002
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Spillingskatten