Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Falkernerarpuka av brons, syrisk-egyptisk, ca 1300, äldsta bevarade exemplaret.

Kittelformigt liv, plan botten, triangulärt förstärkt mynning. Runt kanten fyra knappar för fästning av skinn. Under botten en femte bygel, något snedställd mot diagonalen mellan övre bygelparet. På kantbyglarnas utsidor flätdekor. Livets dekor indelad i tre fält, övre fältet, övre fältet odekorerat. Mellanfältets botten punsad i stämgaffelliknande löpande dekor. 3+3 fält med böljande kanter, omväxlande rundlar och ovaler. I de runda fälten flätornament, i mitten cirkel med sexarmad, hjulliknande figur. I de ovala fälten flätdekor, samt inskription, nashki eller likaså med "stämgaffeldekor", därpå tre runda och tre runda ovala fält. I de runda fälten en fläkt örn eller falk, rutskrafferad botten, i de ovala fälten flätdekor, "kufisk" skrift. Bottenplattan dekorerad med flätdekor, två runda fält med likadana fåglar som på det nedre fältet av livet. I dekoren rester av silvertauschering.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Puka
Kategori Slagverk
Material Silver, Brons
Storlek Vikt 2270 g, Höjd 155 mm, Diameter 270 mm
Teknik tauschering, gravering
Antal 1
Datering 1300 (1300 cirka)
Tillverkare Cederström, Rudolf Carl Olof (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Lamm, Carl Robert, Ägare: Martin, Fredrik Robert
Inskription Dekor: falk
Föremålsnummer 2557_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 22:62