Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

karusellpilbåge

Enkel båge av ask med rundad buk och plan rygg. Handtaget lindat med vitt, randigt silkeband. Öronen består av hornspetsar, varav den ena är utdragen med en platt ytterände.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Pilbåge
Kategori Långbågar
Material
  • Ask
  • Horn
  • Silke
Storlek
  • Längd 1280 mm
  • pilhöjd 90 mm
  • Bredd 22 mm (bågarm)
  • Vikt 180 g
Antal 1
Datering 1800

1800 cirka

Tidigare ägare
Föremålsnummer 7767_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5149
Litteratur
  • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
  • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 34
Relaterat föremål 7766_LRK