Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

sabel jägarofficer Sverige

Fäste av förgylld mässing med gjuten och ciselerad reliefornering. Kappa i form av ett lejonhuvud, vars man baktill övergår i en konvex, slät ryggskena. Handbygel med något utsvängd överdel, nedtill rätvinkligt övergående i den raka, främre parerstången.Bakre parerstången likaledes rak, dess ytterände i form av en nedåtböjd palmett. Handbygelns utsida ornerad med en smalbladig ranka, upptill avbruten av ett fyrbladigt ornament inom en oval ram. Utmed parerstängernas yttre och inre kantsida en inpressad, enkel bladranka. Styrskenor i form av ett tämligen stort pilkoger med uppstickande pilstjärtar, kogren ornerade med 8-formigt ornament, i vars båda öglor en sexbladig blomma. Kavel av rombiskt ruträfflad ebenholts (söndrig, främre hälften saknas i sin helhet. Klinga böjd, eneggad, spetsen bildad genom avfasning från ryggsidan. Starka delen med etsad och förgylld ornering mot blånerad botten, på ut- och insidan lika. Från basen: en komposition av ett gevär, ett jakthorn och en kvist av lager; Sveriges och Norges med kunglig krona krönta unionsvapen; i antikvaversaler härovanför: FÄDERNES och nedanför (nästan utplånat) LANDET; en strålande nordstjärna. Den blånerade bottnen nedtill avgränsad med en tvärgående, rak bård, upptill en snedställd dylik. På ryggsidan intill basen inpunsat ett tillverkarnamn i antikvaversaler: ENGBERG; efter G ett liggande krönt E (Eskilstuna?).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Material Stål, Mässing, Ebenholts
Storlek Längd 815 mm (klinga), Bredd 29 mm (klinga)
Teknik Blånering, Etsning, Förgyllning, ciselering
Antal 1
Datering 1820 (1820-1850 cirka)
Tillverkare Engberg (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Mandorff, Theodor Carl
Inskription Dekor: strålande nordstjärna, Dekor: unionsvapen Sverige-Norge, Dekor: gevär, jakthorn o lagerkvist, Dekor: pilkoger m pilar, Dekor: lejonhuvud, Signatur/Påskrift: FÄDERNESLANDET, Signatur/Påskrift: ENGBERG, Signatur/Påskrift: E, krönt, Signatur/Påskrift: FÄDERNESLANDET, Signatur/Påskrift: ENGBERG, Signatur/Påskrift: E, krönt
Föremålsnummer 12741_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5716:4