Föremål

Brakteat C-typ

C- brakteat med ansiktsmasker

Upphov: Lundberg, Bengt A, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Brakteat C-typ
  • Brakteat
Kategori
Religion och kult
Material
Guld
Storlek
Vikt 60 g
Antal
1
Datering
400 – 550
Tidsperiod
Folkvandringstid
Föremålsnummer
109042_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1927
Fyndplats