Foto: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tunn ring av guld med oval kamé, putto ridande på bock.

Barnring. Tillverkad vid 1800-talets början. Guld en deux couleurs, infattad kamé i sardonyx föreställande en putto ridade på en bock. Ostämplad Har jämte inv. nr 3276 varit fastsatt vid papper med skrift: "Dessa 2 ringar hafva burits af Hennes Kongl: Höghet Kron Prinsessan Josephina, såsom barn. Hennes Kongl: Höghet skänkte dem till Fröknarna Aurore och Ebba Brahe, hvilka lemnat dem år 1835 till Skoklosters samling. AB EB."

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Barnring, Ring
Kategori Ringar
Material Guld, Kamé
Storlek Diameter 15 mm
Antal 1
Datering 1800 – 1820, 1800 – 1820 (1800-talets början)
Tidigare ägare Givare: Gyldenstolpe, f. Brahe, Ebba Eleonora, Givare: Piper, f. Brahe, Aurora Amalia Margareta, Givare: Josefina av Leuchtenberg
Föremålsnummer 3275_SKO