Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldstålsformigt hänge

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Eldstålsformigt hänge
  • Hänge
Material
Silver
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
107854_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1911
Fyndplats
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Hänge
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Eldstålsformigt hänge av silver. Hänget hade en magisk funktion och eldstålsformen, samt gnistorna som ett sådant verktyg framkallar, anses anspela på guden Tor. Del av skattfynd från Glemminge socken, Skåne.