Föremål

Gävleborgs skytteförbunds guldmedalj (förgylld brons?).

Åtsida: rullverkskartusch med två ovala vapensköldar, t.v. Gästrikland och t.h. Hälsinglands vapen, kartuschen krönt av hertigkrona, omskrift: "GEFLEBORGS SKYTTEFÖRBUND. 1893." Frånsida: rullverkskartusch, korsformigt omslutande eklövskrans, därpå graverat: "FOLKE BERNADOTTE // FÖR NIT", omskrift: "FÖR.FOSTERLANDET", nertill femuddig stjärna, till h därom signatur: "J.HUSBORG", stämplat på randen: "BRONS 1943". Upptill bygel däri fäst ring, fastlödd vid två korslagda eklövskvistar, mellan vilkas spetsar en bandbygel går.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänstmedalj
Kategori Medaljer
Material Brons
Storlek Vikt 15 g (med band)
Antal 1
Datering 1943 (1943 cirka)
Tillverkare Husborg, Julius (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Bernadotte f. Manville, Estelle, Ägare: Bernadotte af Wisborg, Folke
Inskription Dekor: vapen, Hälsingland, Dekor: eklövskvistar, korslagda, 2, Dekor: krans, eklöv, Dekor: vapen, Gästrikland
Föremålsnummer 782_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 48:83:a