Föremål

Vg 228

Äldre runor.

Upphov: Anställd vid SHM, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Brakteat
Kategori
  • Arkeologisk samling
  • Religion och kult
Material
Guld
Antal
1
Datering
400 – 550
Tidsperiod
Folkvandringstid
Inskription
  • Runor
  • Äldre futharken
Föremålsnummer
267224_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1844
Fyndplats