Föremål

Armbygel

Närmast rundad ten med avsamlnande ändar. Starkt korroderat ytskikt.

Upphov: Asp, Yliali, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Armbygel
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
Silver
Storlek
  • Vikt 97.2 g
  • Diameter 76 mm
  • Bredd 10 mm
  • Tjocklek 10 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
4_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 4
  • Fyndnummer: 4
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML (inlösen)
Förvärvsdatum
2002
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Spillingskatten