Upphov: Anställd vid SHM, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Armborstfibula

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Armborstfibula
  • Fibula
  • Torne
  • Ram
  • tvärstång
Kategori
Dräkt och personlig utrustning
Material
  • Cu-legering
  • Guld
Teknik
Förgyllning
Antal
1
Datering
400 – 550
Tidsperiod
Folkvandringstid
Föremålsnummer
1315611_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1872
Fyndplats