Foto: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåspistol av Jacob Gsell, Artzberg 1655.

Åttkantig, slätborrad pipa av stål. På kammaren inslaget " ATRZ BERG 1655 " (jfr pistol inv.nr 5652) (Stöckel p. 118). På kammarens bakre del graverade blad. Två piphäften. Hjullås. Låsbleck av stål, utsvängt för hjulet. Plan hjulkapsel, graverad. Hane i flykt med låsblecket, har i stället för käkar ett pannlock med plats för svavelkis, vilket hålls på plats medelst skruv. Fängpanna utan krutskärm, hjulet utfilat efter pannbotten. Hjulaxeln utdragen på stockens andra sida - har ursprungligen täckts av vridbart stållock, vilket nu saknas. Låsblecket täckt av träskiva med samma form som det samma. På dess insida skrivet med bläck " den 23 Juli år 1819 rengiord för . . .N.J. Björk". Hel stock av ljust trä. Spetsoval kolvkappa av graverat stål. Kolven utsvängd för hjulet. Kolven med dekor av graverade och mörkfärgade blad, med små mässingsnitar, runt bladen dekor utförd med ringpuns.Tre låsskruvar. Pipstiften nygjorda. Näsband + en rörka av stål. Enkel varbygel. Avtryckare med bakomliggande spärr. Tillbehör: Laddstock med doppsko av stål. Märkt: 23 på träskivan som täcker låsblecket, stanstyp 5376.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåspistol
Kategori Pistoler
Material Trä, Stål
Storlek Längd 415 mm (Pipan)
Teknik punsning
Antal 1
Datering 1655
Tillverkare Gsell, Jacob (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Wrangel, Carl Gustaf
Inskription Signatur/Påskrift: BJÖRK N I
Föremålsnummer 5653_SKO