Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fjädervåg

VÅG (hushålls-, s. k. fjäder) med lös vågskål Av järn, gjuten och grönmålad, med gula ränder. Stativet utgöres av ett vertikalt stående fjäderhus på rund fotplatta. Fjäderhuset med bred framsida, trubbvinkliga sidosidor samt smal platt baksida; fotplattan med profilerad kant. På fjäderhusets framsida en pålagd skiva med övre delen rund samt på dennas framsida en infälld tavla av vit emalj, varpå i svart två sifferringar; den yttre för kilogram från 0 till 10 med feta siffror vid varje kilo, mellan dessa grammen - 250, 500 och 750 - angivna med mindre siffror; inom sifferringen decigrammen angivna med tvärstreck. Inre sifferringen för skålpund från 0 till 23, med en siffra för varje, mellan dessa loden angivna med tvärstreck; ovanför mitten ordet: "Hushållsvåg". I mitten en spetsig visare av järn, utanpå denna vid centrum en justeringsskiva med ställskruv; visaren står medelst en axel i förbindelse med fjädern och nedtryckes av en ur fjäderhuset uppskjutande stolpe, på vars övre ände en rund skiva, genombruten med hjärtformiga hål, omväxlande med spetsen utåt- eller inåtvänd; från skivans kant utgående fyra snett utstående breda armar med tvåtungade ytterändar; skiva och armar uppbärande vågskålen. Höjd: 24 cm. Fotplatta, diameter: 15,8 cm. Emaljtavla, diameter: 12,9 cm. Vågskål: Av bleckplåt, rund, skålig, med något utstående liten plan botten. Höjd: 4,1 cm.; diameter: 22,9 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Våg
Kategori
  • Köksredskap
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Järn
Storlek
  • Höjd 4.1 cm (skål)
  • Diameter 15.8 cm (fot)
  • Diameter 22.9 cm (skål)
  • Höjd 24 cm
Teknik Gjutet
Föremålsnummer III:I:H.q.02._HWY