Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tumlare

Delvis förgylld. Uppdriven ur ett, troligen tyskt, silvermynt, runt livet drivna och ciselerade akantusornament. - " - Tillv.: möjligen Norge. Parcel gilt. Raised from a silver coin (probably German), embossed and chased acanthus ornamentation on the body.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Tumlare
Kategori Silverbägare, 42. XLII Silfver
Material Silver, parcel gilt
Storlek Höjd 3.2 cm
Teknik Drivet, ciselerat / embossed, chased
Datering 1740 – 1760 (1700-talets mitt)
Tillverkningsplats Norge
Tidigare ägare Auktion: Bukowski, Henryk
Inskription Signatur/Påskrift: Ostämplad/Unmarked
Föremålsnummer XLII:I:K.g.03._HWY