Föremål

Bågkoger, ryskt kulturområde, 1600-talets första hälft

Bågkoger av svärtat läder, foder av brunt läder. På kogrets insida förstärkning av rött läder med konturerad kant. På utsidan yttäckande plattsömsbroderi med guld och silvertråd i form av blommor, omgivet av en bladbård. På kogrets ena spets upptill ett runt silverbeslag i form av en blomma med dekor i niello, mittdekor av guld. Tillbehör: Bärrem av rött silke med silvertrådsdekor, beslag av silver med niellodekor, förgyllda nitar och blommor.

Upphov: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Koger
Kategori
Väskor och etuier
Material
 • Läder
 • Silver
 • Guldtråd
 • Silke
Storlek
 • Längd 640 mm
 • Bredd 290 mm
 • Vikt 780 g
Teknik
 • Broderi
 • Plattsöm
 • Förgyllning
 • Niello
 • Flätning
Antal
1
Datering
1600

1600-1650 cirka

Tillverkningsplats
Föremålsnummer
7742_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 2500:a
Litteratur
 • Krigsbyte - War-booty, Krigsbyte, 2007, katalog: 3: 19 (Grönhammar, Ann, Zarmén, Carl)
 • Polonica. Zbior Obrazow. En bildsamling med text av Karl Erik Steneberg, Steneberg, Karl Erik, 1943
Historisk händelse
Relaterat föremål
Samhör med: 7743_LRK (Samhörande med pilkoger nr 7743.)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Koger af svart läder, broderadt med guld och 3 emaljerade rosor, med snöre af guldtråd och rödt silke, med 9 beslag, 2 tampar 1 hake och 1 sölja Rubrik: Bågar och Koger Tid. inv. nr.: 186 Sida: 34 Nr. i föreg. inv.: 186 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
1 Koger af svart läder af 2 st alltöfver broderadt med guld och 3 emaillerade rosor, dertill ett slingadt snöre af guld och rödt silke med 9 beslag, 2 tampar 1 hake och 1 sölja Rubrik: Bågar och Koger Tid. inv. nr.: 186 Sida: 41 Nr. i föreg. inv.: 186 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st Koger af 2 stycken af Swart Läder Brodderadt med guld med en rim af guld och rödt silcke, med 8 stycken Pilar. på h. sida: på wästra Collonnen wid ingången till små rumen. Tid. inv. nr.: 186 Sida: 28 Nr. i föreg. inv.: 8 Sida i föreg.inv.: 491
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Ett Kogert af swart Läder, bestående af 2ne stycken, alt öfwer brodderade med Guld och dess utom 3 st emaillerade Rosor uppå, där till enslingad Rem af Guld och rödt Silcke med 12 st små Beslag, Söllja och Hake inräknade och i Cogerten åtta st Pijhlar - 20:- i marg. Prot. No. 186 Rubrik: Bågar, Coger och dess Pijhlar Tid. inv. nr.: 8 Sida: 491 Nr. i föreg. inv.: 9
Typ
Äldre inventarium
Datum
1708
Text
Ett Cogert eller Bågefoder af swartt läder, med amulerade silfwer Rosor uppå uthj hwilcka äre Åtta stycken Turckoser infattade, och uthj fodret finnes Tiugu sex stycken Pijhlar medh sine Spetzar å Ändarne - 10;- -.34.2.8. Rubrik: Bågar, Coger och dess Pijhlar Tid. inv. nr.: 8 Sida: 775 Nr. i föreg. inv.: 2 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1730
Text
Ett Cogert af swart läder, bestående af twenne stycken altöfwer broderade med guld och dessutan tre stycken amulerade Rosor uppå, der till en slingad rem af guld och rödt silkcke, med 12 st små beslag, sölljia och haka inräknade, och i Cogerten åtta stycken Pijhlar Rubrik: Bågar, Coger och dess Pijhlar Tid. inv. nr.: 8 Sida: 511 Nr. i föreg. inv.: 9 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Koger af svart läder af 2ne stycken allt öfver broderadt med guld och 3 emaillerade rosor, dertill ett slingadt snöre af guld och rödt silke med 9 beslag, 2 tampar 1 hake och 1 sölja Rubrik: Bågar och Koger Tid. inv. nr.: 186 Sida: 31 Nr. i föreg. inv.: 186 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Ett Koger af Svart Läder bestående af 2ne stycken allt öfver broderade med Guld och dessutom tre emaillerade Rosor uppå; Därtill en slingad Remm af Guld och rödt Silke med Tolf Stycken små beslag, Sölja och Hake inräknade och i Kogerten Åtta Stycken Pilar. Rubrik: Bågar, Koger och dess Pilar Tid. inv. nr.: 186 Sida: 387 Nr. i föreg. inv.: 186 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 båg- och pilkoger af svart läder, på yttre sidan rikt broderade i guld och silfver, å bågkogret, som är något bristfälligt, finnes en rosett af silfver med Tula- emalj, inlagd i guld, bärrem af rödt silke och guldtråd, försedd med slöja, tamp, 5 sleifhylsor och 4 hyskor - allt af silfver med Tula - emalj, förgyllningar och guldinläggningar: på pilkogret finnes 2:ne rosetter af silfver i samma arbete som å bågkogret, bärrem af guld och rödt silke med krok och tamp af silfver, emaljeradt, förgyldt och inlagdt med guld. Tid. inv. nr.: 2500 Nr. i föreg. inv.: 186 Sida i föreg.inv.: 35