Upphov: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Pilkoger

Pilkoger av svärtat läder, foder av brunt läder. På utsidan yttäckande plattsömsbroderi med guld- och silvertråd i form av blommor, omgivet av en bladbård av guld-och silvertråd. Två silverbeslag vid ena kanten i form av blommor med dekor i niello, mittdekor av guld. Tillbehör: Bärrem av rött silke med inslag av silvertråd, beslag av förgyllt silver med niellodekor.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Koger
Kategori
Väskor och etuier
Material
 • Läder
 • Guldtråd
 • Silver
 • Silver
 • Silke
Storlek
 • Längd 380 mm
 • Bredd 185 mm
 • Vikt 400 g
Teknik
 • Broderi
 • Plattsöm
 • Förgyllning
 • Niello
 • Flätning
Antal
1
Datering
1600

1600-1650 cirka

Tillverkningsplats
Fysiska egenskaper
Färg: Röd
Föremålsnummer
7743_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 2500:b
Litteratur
 • Krigsbyte - War-booty, Krigsbyte, 2007, katalog: 3: 19 (Grönhammar, Ann, Zarmén, Carl)
 • Polonica. Zbior Obrazow. En bildsamling med text av Karl Erik Steneberg, Steneberg, Karl Erik, 1943
Historisk händelse
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Ett Koger af Svart Läder bestående af 2ne stycken allt öfver broderade med Guld och dessutom tre emaillerade Rosor uppå; Därtill en slingad Remm af Guld och rödt Silke med Tolf Stycken små beslag, Sölja och Hake inräknade och i Kogerten Åtta Stycken Pilar. Rubrik: Bågar, Koger och dess Pilar Tid. inv. nr.: 186 Sida: 387 Nr. i föreg. inv.: 186 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Text
Effter Richz Stalmestarens befallning af Hans Kongl. Mayts Rust Cammar åtskilige pertzedlar till Hans Excel. Feltmarskalken Banner som föllier 1 Häste tygh 1 Hufwe stelle af rödt läder hell öf.r med Sölf.r plåtar och förgyldt af hwilcka 2 åro borta. 4 st stora rosser och 1 nesebandh med åtskillige slagz stenar. 1 förbögel med språngrem af ditt läder sammaledes med sölf plåtar hell öfr.r och 1 stor ross mit på och åtskille steenar på 1 stor Qwast af gulld och rödt sillke No 3 1 Turk Sabell hwilken handkafweln och een deel på sidan med gull beslagen, med Turkosser och rubiner besat, stora turkosser 27 st små Dito 35 stora rubiner 56 små Dito 93 st. 1 helt stycke bårta wid stången. 1 perscianisk Dart öfwerdragen med gull skaftet och skidan öf.r besat medh stora turkoser 25 st små dito 37 st stora rubinär 19 st små dito 15 st. 1 bulhaf medh sölfr och förgyldt 1 kogiärt medh sillke stikat och 8 st pillar uthi 1 Sabell No 9 med sölf beslag och förgyldt coh beslaget på gehenget förgyldt 1 Sabell No 8 med rödh Sametz balia sölf beslag och förgyldt, der till 1 gehengh af rödh samet Dito Sabell med gamal röd sametz balia sölf coh förgylt beslagh medh steenar noga besat åthskilige slagh medh 1 silkes qwast i fästet. 1 Sabel med sölf och förgylt beslagh men 1 sölf kant på balian och 1 ringh på fästet och 1 ring bårta på balian Noch 1 Sabell med en swart sametz balia med sölf beslag och förgylt, ½ stång bårta på festet och 1 ring på balian bårta 1 shekan som en yxa medh een röd handh kafla 1 Skylt af iern med förgyldta render Uppå medh rödha franssa medh gull utj och röt samet och guldh utj 2 st Hallskappor af gult klede med swart sammetz klede som ofuan bem.te saker sweppas uj Daniell [Ram?] sid. 506 Dessa påstående saker ähr ricktigt Rustmestaren igen leffrerat så när såsom tuå styken stennar i Rossen på huffwustellet och missandhe på stgböglarna Do tuå steenar medh hus och alt borta å en musket Do bortfallit et littet stycke perrelmo som wij på båda sidor tillstår Stockholm d. 21 januarij Ao 1673 No 39 glt 2 ??? Daniell Ram Såsom Hr Hoffmästaren har skrifwit ähr richtigt och med mitt namn wittnar - Oluff Larsson. Sida: 505 Nr. i föreg. inv.: 9 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1708
Text
Ett Cogert eller Bågefoder af swartt läder, med amulerade silfwer Rosor uppå uthj hwilcka äre Åtta stycken Turckoser infattade, och uthj fodret finnes Tiugu sex stycken Pijhlar medh sine Spetzar å Ändarne - 10;- -.34.2.8. Rubrik: Bågar, Coger och dess Pijhlar Tid. inv. nr.: 8 Sida: 775 Nr. i föreg. inv.: 2 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1730
Text
Ett Cogert af swart läder, bestående af twenne stycken altöfwer broderade med guld och dessutan tre stycken amulerade Rosor uppå, der till en slingad rem af guld och rödt silkcke, med 12 st små beslag, sölljia och haka inräknade, och i Cogerten åtta stycken Pijhlar Rubrik: Bågar, Coger och dess Pijhlar Tid. inv. nr.: 8 Sida: 511 Nr. i föreg. inv.: 9 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Ett Kogert af swart Läder, bestående af 2ne stycken, alt öfwer brodderade med Guld och dess utom 3 st emaillerade Rosor uppå, där till enslingad Rem af Guld och rödt Silcke med 12 st små Beslag, Söllja och Hake inräknade och i Cogerten åtta st Pijhlar - 20:- i marg. Prot. No. 186 Rubrik: Bågar, Coger och dess Pijhlar Tid. inv. nr.: 8 Sida: 491 Nr. i föreg. inv.: 9
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 båg- och pilkoger af svart läder, på yttre sidan rikt broderade i guld och silfver, å bågkogret, som är något bristfälligt, finnes en rosett af silfver med Tula- emalj, inlagd i guld, bärrem af rödt silke och guldtråd, försedd med slöja, tamp, 5 sleifhylsor och 4 hyskor - allt af silfver med Tula - emalj, förgyllningar och guldinläggningar: på pilkogret finnes 2:ne rosetter af silfver i samma arbete som å bågkogret, bärrem af guld och rödt silke med krok och tamp af silfver, emaljeradt, förgyldt och inlagdt med guld. Tid. inv. nr.: 2500 Nr. i föreg. inv.: 186 Sida i föreg.inv.: 35
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Koger af svart läder, broderadt med guld och 3 emaljerade rosor, med snöre af guldtråd och rödt silke, med 9 beslag, 2 tampar 1 hake och 1 sölja Rubrik: Bågar och Koger Tid. inv. nr.: 186 Sida: 34 Nr. i föreg. inv.: 186 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
1 Koger af svart läder af 2 st alltöfver broderadt med guld och 3 emaillerade rosor, dertill ett slingadt snöre af guld och rödt silke med 9 beslag, 2 tampar 1 hake och 1 sölja Rubrik: Bågar och Koger Tid. inv. nr.: 186 Sida: 41 Nr. i föreg. inv.: 186 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st Koger af 2 stycken af Swart Läder Brodderadt med guld med en rim af guld och rödt silcke, med 8 stycken Pilar. på h. sida: på wästra Collonnen wid ingången till små rumen. Tid. inv. nr.: 186 Sida: 28 Nr. i föreg. inv.: 8 Sida i föreg.inv.: 491
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Koger af svart läder af 2ne stycken allt öfver broderadt med guld och 3 emaillerade rosor, dertill ett slingadt snöre af guld och rödt silke med 9 beslag, 2 tampar 1 hake och 1 sölja Rubrik: Bågar och Koger Tid. inv. nr.: 186 Sida: 31 Nr. i föreg. inv.: 186 Anmärkning: [oidentifierat]