Föremål

Bildsten

Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Bildsten
Kategori
Byggnadsdetaljer och monument
Material
Bergart
Antal
1
Datering
400 – 550
Tidsperiod
Folkvandringstid
Föremålsnummer
108205_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1910
Fyndplats