Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Slagexflintlås(?)wenderbössa, signerad Textorius, 1700-tal.

Pipor av damaskerat stål, banddamask, åttsidiga, sjuräfflade med skålade räfflor. Piporna är hårdlödda med bronslod mot varandra i fasningarna. Längs ena sidan av fogen går en spång från mynning till kammare, därpå är fäst med hårdlod tre tunnformiga rörkor med änd-ringar, rörkorna 145 mm och 48 mm från mynningen samt vid kammaren. På andra sidan endast en kort spång som ligger i nivå med de båda pipornas fasningar. Trummorna formade som halvsfärer, blankpolerade. På kamrarna graverad och punsad dekor i form av bladrankor, cirklar, romber samt på den ena pipans övre plan en trofégrupp bestående av pilbåge, med koger, hjälm, fana, sköld, hillebard etc. På den andra pipan en otydlig trofégrupp. Dessutom inslaget bakom trofégrupperna på den ena pipan: "CANON", på den andra "DAMA". Roteringsmekanismen baktill på pipan består av en platta, vilken med en skruv hålls fast på svansskurvarnas fyrkantiga huvuden. Denna platta är i sin tur fäst med en centrumskruv i en annan platta. Glidytan på den bakre plattan är i form av en mässingsplåt, fäst med två skruvar. Den bakre plattan har svansjärn och avtryckarbleck, fästade med två genomgående skruvar underifrån. Piporna låses i läge med två tänder, monterade på en fjädrande platta, vilken sitter på baksidan av den bakre rotationsplattan. Plattan med tänder påverkas av varbygeln genom en hävstång. Beslaget bakom varbygeln avslutas i ekollon på en konturerad formation, möjligen en hjälm med visir. Dessutom finns djupgraverade linjer längs kanterna. Riktmedel: Stolpkorn av silver, inlaxade i piporna. Slaglås med bakåtliggande slagfjäder. Välvt låsbleck, spetsigt bakåt och laxstjärtformigt framåt. Hanen är s-formig. Slaghuvudet har avfasade sidoytor och ovansida. Tumgreppets greppytor skrovliga. Slagfjäderns övre arm är längre än den nedre, ett fyrkantigt hål i yttersta änden. Genom detta hål löper nötens tå. Slagfjäder fäst med en skruv, stångfjädern är inpressad med en tapp i hål i låsblecket. Studeln är fäst med två skruvar. Låset signerat "Textorius". Fästning: framtill en kort järnskruv, baktill en genomgående skruv. Kolv av trä, fransk typ med kolvlåda och kindstöd, på kindstödets kant finns fem parallella, längsgående, inskurna linjer, baktill avslutade av en snäcka. Kolvens undersida är delvis plan. Kolvhalsen är nätskuren, nätskärningen begränsas av en timglasformig inskärning. Kolvlådelock av trä, hela utsidan nätskuren samt försedd med ett upphöjt, graverat beslag att skjuta locket med, låsanordningen saknas. Låsskruvbrickor av stål, utdragna i vingar med spetsarna mot varandra. Bakplåt av stål, profilerad med gravyr i form av trofégrupper och linjer, fäst med fyra skruvar, två baktill samt en på ovansidan och en på undersidan. Ett graverat beslag utgör fortsättning på bakplåten Längs bakplåtens, kolvlådelockets, låsbleckets, låsskruvbrickornas, varbygelns samt svansskruvbladets kanter dekor av inlagd, tunn silvertråd-silverband. Tillbehör: Laddstock av trä, l: 745 mm, beslag av horn, l: 27 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Slagexflintlåsbössa
Kategori Bössor
Material Trä, Stål, Silvertråd, Silver, Mässing, Horn
Storlek kaliber 15 mm (största), Längd 789 mm (pipa)
Teknik Nätskärning, Damaskering, gravering
Antal 1
Datering 1700 (1700-tal (?))
Tillverkare Textor, J C (Tillverkare)
Tidigare ägare Säljare: Bellander, Bengt
Inskription Dekor: trofégrupp, Signatur/Påskrift: CANON DAMAS, Signatur/Påskrift: Textorius, Signatur/Påskrift: CANON DAMAS, Signatur/Påskrift: Textorius
Föremålsnummer 13040_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 33:174