Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Dubbelbössa, kal: 12, Thomas Boss & Co, London 1850-1870 c, tillverkningsnr: 2100, slutning med nyckel över varbygeln.

Dubbelpipa, brunerade och damaskerade med slätborrade lopp. På överspången graverat: "Boss & C:O 75 S:t JAMES'S STREET LONDON". På pipornas undersidor London kontrollstämplar: GP, och lejon på hjälmkrans, krönt V, 12, krönt CP, på piporna därframför: 2100. Riktmedel: Knoppkorn av stål. Baskyl helt täckt av graverad rankdekor, kraftiga öron med bladkransar. På pipplattan stämplar, till v. krönt V till h. krönt V, 2100 samt "PERKES // PATENT NO 1968 // 221". Baktill på baskylbladet fjädrande spärr. På stötbottens baksida stämplat: " (?) HODGES // 960". Knapp för spänning av hanarna (?). Flamhärdad nyckel över varbygeln. Två sidlås med välvda låsbleck, l: 116 mm, graverad rankdekor och signatur: "BOSS & CO". Två låsskruvar från v. bleck. Dubbla avtryckare. Brun halvstock med engelsk kolv, nätskuren kolvhals och förstock. Bakplåt av stål. Underbeslag av flamhärdat stål med graverad dekor, på bakre varbygelarmen graverat: 2100, på insidan stämplat: 2100. Bakom varbygeln en oval silverplatta. I stocken under varbygelarmen stämplat: IB samt 2100. Förstock av valnöt, invändigt stämplat: 2100. Beslag av flamhärdat stål med graverad rankdekor. Igensatta hål efter ovala pipstiftsbrickor. I hålet för häftet ett hjul som går in i fals på häftet.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Dubbelbössa
Kategori Bössor
Material Stål, Valnöt
Storlek Längd 760 mm (pipa)
Teknik Damaskering, Brunering, gravering, Nätskärning
Antal 1
Datering 1850 (1850-1870 cirka)
Tillverkningsplats Storbritannien, London
Tillverkare Perkes, Thomas (Tillverkare), Thomas Boss & Co, Ltd (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Alm, Josef, Ägare: De Geer, Carl Louis Emanuel, Ägare: Bastman, Georg A AB
Inskription Signatur/Påskrift: Boss & C:O 75 S:t JAMES'S STREET LONDON, Signatur/Påskrift: BOSS & CO, Signatur/Påskrift: PERKES // PATENT NO 1968 // 221, Signatur/Påskrift: HODGES // 960
Föremålsnummer 3851_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 49:12