Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fingerring

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Fingerring
Material
Guld
Antal
1
Datering
1100 – 1500
Tidsperiod
Medeltid
Föremålsnummer
873893_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1872
Fyndplats