Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sv.Jägarförb.jubileumsmedalj

Krönt guldmedalj, åtsida: Gustav V, halsbild, profil v, omskrift: "GUSTAF V SVERIGES KONUNG". Frånsida: eklövskrans, relieftext: "SVENSKA((JÄGARE-((FÖRBUNDET((1830-1930", vid nederkanten signatur, ligatur EL (E spegelvänt, Erik Lindberg). På randen stämplat: "GULD 1930". Igenom äpplet draget en spiralformig bandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Jubileumsmedalj
Kategori Medaljer
Material Guld
Storlek Vikt 40 g (med band)
Teknik Prägling
Antal 1
Datering 1930
Tillverkare Lindberg, Erik Johan (Tillverkare), Svenska Jägareförbundet (Utgivare)
Tidigare ägare Givare: Gustaf V av Sverige, Ägare: Gustaf V av Sverige
Inskription Signatur/Påskrift: Svenska Jägarförbundet 1830-1930, Signatur/Påskrift: Svenska Jägarförbundet 1830-1930
Föremålsnummer 1665_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:396