Föremål

Ben

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Material
Ben
Storlek
Vikt 64.2 g
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
1369217_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 1434
Osteologisk benslagsbedömning
Oanalyserat
Accessionsdatum
2021-08-12
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2018
Fyndplats
Arkeologisk kontext