Foto: Kalmö, Ulf, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tvåhandssvärd, Tyskland 1500-talet.

Fäste av stål, korsformigt. Knapp med runt tvärsnitt, i mitten med vid omkrets, överdelen konisk med sex radiellt ordnade skåror, grova. Nederdelen omvänt konisk, nitknapp saknas (nitningen deformerad). Parerstänger med fyrsidigt tvärsnitt, tillsammans bildande en svag båge uppåt. Vid kryssets utsida en bågformig kryssbygel, vid insidan en flack tumbygel, vars ena ände är nedåtböjd, Kavel ca 260 mm lång något vidgat mittparti och ojämnt plana sidokanter, upptil, vid mitten och nedtill lindning med segelgarn, klädsel med mörkbrunt skinn. Klinga rak, tvåeggad, med ca 45 mm lång ricasso, utmed mitten två ojämna hålkälar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Svärd
Kategori Svärd
Material Stål, Segelgarn, Skinn
Storlek Längd 904 mm (klinga), Bredd 36 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1500 – 1599 (1500-tal)
Tillverkningsplats Tyskland
Fysiska egenskaper Färg: Mörkbrun
Föremålsnummer 12667_LRK