Upphov: Mohr, Jens, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hårfläta

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Hårfläta
Material
Organiskt material
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
106900_HST
Andra nummer
FID: 106900
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1918
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Skopintull (Primärgrav)
Undersökare
Undersökningsår
1917
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Hårfläta
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Hårfläta, cirka 35 centimeter lång. Flätan var täckt av ett tjockt lager brända kvarlevor och låg i botten av spannen som tjänat som gravurna. Att hår bevarats från vikingatida människor är mycket ovanligt. Den slutna, syrefattiga och torra miljön har bidragit till bevarandet. Syftet med ritualen och att lägga ned flätan kan bäst förklaras som en önskan om evigt liv och fruktsamhet. Vem flätan har tillhört vet vi inte, men håret kan ha klippts av från någon av de personer vars kvarlevor hittades i gravhögen. Gravfynd från Skopintull, Adelsö socken, Uppland.