Upphov: Radon, Jenny, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Runbleck

Rektangulärt runbleck av bly, som är vikt tre gånger. Föremålet är i sitt nuvarande skick 36 mm högt, 19–22 mm brett och 6 mm tjockt. På de synliga delarna av blecket finns tre rader med 9–14 mm höga runor. Ca 28 runtecken går att iaktta på de synliga delarna, men eftersom blecket är ihopvikt kan detta kan endast utgöra en tredjedel av inskriften. I den övre raden finns ett antal runor med märkliga former som sannolikt representerar någon form av lönnrunor. De övriga runorna tillhör den äldre 24-typiga runraden, men i en variant som bör tillhöra senurnordisk tid. I mittraden där de flesta av tecknen går att genomskåda kan man läsa …ʀhᴀimtᴀaʀᴀ(l)u, förutsatt att inskriften innehåller en mycket ovanlig variant av h-runan. Runföljden hᴀimtᴀ kan i så fall svara mot en form av verbet (runsvenska) hæmta ’hämta’, men då snarast på vikingatidsspråk. Detta talar för att inskriften har tillkommit under sen vendeltid eller tidig vikingatid (600-700-tal). I den tredje raden där en del av tecknen är svårare att identifiera förekommer bland annat de urnordiska varianterna av runorna s och e. / Beskrivet av Magnus Källström 2023-08-29.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Runbleck
  • Bleck
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Bly
Storlek
  • Längd 36 mm
  • Bredd 19 mm (Minsta bredd)
  • Bredd 22 mm (Största bredd)
  • Tjocklek 6 mm
  • Höjd 9 mm (Min. höjd runor)
Antal
1
Datering
600 – 799
Tidsperiod
  • Vendeltid
  • Vikingatid
Föremålsnummer
1371973_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 440
Accessionsdatum
2023-08-25
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2017
Fyndplats