Upphov: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Budkavle för uppbåd från Hedemora socken vid Stora daldansen 1743.

Rektangulärt furustycke, täckt på fram- och baksidorna samt kanterna med påklistrat papper med bläckpåskrift: "Budkafla till allmänt opbod för Hedemora Sochn, att hwar och EEn, som kan bara Gewär skall // innom tålf tijmars tijd, bewäpnad och försedd med åtta dagars Kåst inställa sig wijd den wahnliga Socknens // mötesplatz, och under dhe förordnade Officerars samt Crono Betienters anföhrande opbryta samt // aftåga dherifrån till Sambleplatz. Den sadant utan laga förfall efftersätter eller denna Budkafla nederlägger, // skall som en otrogen Konungens Vndersåtare & Rijksens Förrädare achtas och ansees". På baksidan antecknat: "N B denna Budkafla är wid 1743 års Dahluppror skrifwen af Bond Generalen Schedin med egenhand", samt "(Denna anteckning är af LandtRäntmästaren H. I. Gahns, // Hwars handskrift deruti igenkännes, Järta)".

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Budkavle
Kategori
Dokument och handlingar
Material
 • Papper
 • Furu
Storlek
 • Vikt 157 g
 • Höjd 15 mm
 • Bredd 57 mm
 • Längd 363 mm
Teknik
Bläckpåskrift
Antal
1
Datering
 • 1743-01-01 – 1743-06-20
 • 1743
Tillverkningsplats
Tillverkare
Tidigare ägare
Föremålsnummer
1031_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 26:53
Litteratur
 • Dalupproret 1743, Livrustkammaren
 • Dalupproret 1743, Livrustkammaren
 • Katalog över Riksdagshistoriska utställningen 1935, Katalog, 1935, katalog: 426