Upphov: Anställd vid SHM, Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Mynt

Museum
Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet
Föremålsbenämning
Mynt
Kategori
  • Mynt
  • Fyndmynt
  • Mynt från övriga världen
Valör
k
Material
Silver
Storlek
Vikt 0.03 g
Tillverkningsplats
Föremålsnummer
500029_KMK
Andra nummer
Undernummer: Bj 1074
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
1989-09-15
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1074
Undersökare
Undersökningsår
1881