Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kraschan, 1 kl. av S:ta Annaorden, Ryssland, J.Keibel, S:t Petersburg.

Åttauddig strålstjärna av silver, sammansatt av 48 välvda strålar med repstavskant. Välvd, mattpunsad, förgylld medaljong, därpå fäst ett flamkors av silver, täckt med röd, genomsynlig emalj. Ring täckt med röd, genomsynlig emalj, därpå fäst silvertext: "AMAN. JUST. PIET. FID." (amantibus justitiam, pietatem, fidem - åt dem som älskar rättvisa, fromhet, trohet) samt två keruber, som lyfter upp den ryska kejsarkronan. På in- och utsidan av den röda ringen ringar av silver med repstavskanter samt slät ring i mitten. Frånsidan förgylld, stämplar: ryska statsvapnet, Keibel, två korslagda ankare och spira samt till höger därom: 84. Vertikalt placerad säkerhetsnål, fästet nertill.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kraschan kmstk
Kategori Kraschaner
Material Silver, Emalj
Storlek Vikt 49 g, Diameter 87 mm
Teknik Förgyllning, Emaljering
Antal 1
Datering 1880 – 1899 (1800-talets slut)
Tillverkningsplats Ryssland, S:t Petersburg
Tillverkare Keibel, J (Tillverkare), Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Dekor: flamkors, Dekor: ryska kejsarkronan lyft av ker., Dekor: keruber s.lyfter ryska kejsarkr., Signatur/Påskrift: AMAN. JUST. PIET. FID, Signatur/Påskrift: Keibel, Signatur/Påskrift: Keibel
Fysiska egenskaper Färg: Röd
Föremålsnummer 1443_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:451:b