Föremål

Runsten

Runstensfragment från U 405.

Röd sandsten

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Runsten
  • Fragment
Kategori
Byggnadsdetaljer och monument
Material
Sandsten
Antal fragment
1
Datering
800 – 1250
Tidsperiod
  • Vikingatid
  • Tidig medeltid
Inskription
Runor
Föremålsnummer
114226_HST
Andra nummer
  • Undernummer: a
  • Runsignum: U 405
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1974
Fyndplats