Upphov: Åhlin, Christer, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fragment

Silkesbroderi på damastsiden, omkring 1325. Deposition från Nordiska museet (NM 9926) Skölden till vänster syftar troligen på riddaren och lagmannen över Närke, Knut Mattson. Den andra skölden bär Norges riksvapen och syftar på Kung Magnus Eriksson. Vad fragmentet ursprungligen varit en del av vet vi inte. Tillsammans med ett femtiotal andra textilfragment hittades det år 1910 när ett igenmurat fönster togs upp i Strängnäs domkyrka.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Fragment
Kategori
Textil
Material
Textil
Antal fragment
1
Datering
1100 – 1500
Tidsperiod
Medeltid
Föremålsnummer
145829_HST
Andra nummer
Undernummer: 1
Förvärvsnummer
Förvärvsdatum
1999
Fyndplats
Delar