Föremål

KAK guldmedalj miniatyr

Åtsida: relief bilförare och därbakom flygande örn, nertill det krönta lilla riksvapnet,flankeras av relieftext: "KUNGL.AUTO- // MOBIL-KLUBBEN". Frånsida: eklövs- och lagerkransomlindad på tre ställen med band, relieftext: "FÖRTJÄNST- // MEDALJ" samt stämplat: "GUSTAFV". Upptill utbuktning av kanten med hål, däri fäst liten ring i vilken en spiralformigbandring är fäst. Samhörande med band nr 2142 samt nr 2121-2, etui nr 2143.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänstmedalj
Kategori Medaljer
Material Guld
Storlek Vikt 7 g (med band)
Antal 1
Datering 1923 (1923 cirka)
Tillverkare Fagerberg, Carl (Tillverkare), Gustaf V av Sverige (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V av Sverige
Föremålsnummer 2141_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:398:b